Sida kakor

1. Användning av cookies på denna webbplats

 • Liksom många andra webbplatser kan vi behöva installera olika ”cookies” i din dator för att samla in och registrera information om hur denna webbplats används. Cookies har tagits fram för att hjälpa oss att känna igen dig som en tidigare användare av webbplatsen, för att erbjuda dig en service som är personlig och anpassad till din profil i möjligaste mån, och öka ditt nöje vid återbesök till webbplatsen.
 • De cookies som vi använder kan inte från din hårddisk hämta uppgifter med vilka du kan identifieras, annat än i form av cookies, ej heller vidarebefordra ett datorvirus. 
 • Med cookies kan vi, till exempel: 
  − upprätta statistik och fastställa trafik- och användningsvolymer i de olika delarna av vår webbplats (rubriker och innehåll som besöks, navigeringsvägar) så att vi kan förbättra våra tjänsters relevans och användbarhet. I detta syfte kan vi använda Google Analytics eller liknande analytiska verktyg. Den insamlade informationen läggs samman och möjliggör inte identifiering av individer. Läs mer om Google Analytics på http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
  − anpassa vår webbplats layout till din dators visningsinställningar (språk, upplösning, operativsystem, etc.) under besöken på vår webbplats, alltefter den maskinvara och programvara för visning eller läsning som finns på datorn ; 
  − anpassa hemsidorna på ett personligt sätt genom att spara inställningarna som du kan ha valt under ett tidigare besök på vår webbplats ; 
  − vidta säkerhetsåtgärder, till exempel när du blir ombedd att logga in igen för innehåll eller en tjänst efter att en viss tid har gått ; 
  − identifiera de rubriker på webbplatsen som du redan besökt, övervaka dina inställningars utveckling, eller följa din väg genom sidorna på vår webbplats.*
  − anpassa reklaminnehåll som visas på din dator i våra annonsutrymmen baserat på personuppgifter som du har gett oss;
  −lagra information från ett formulär som du har fyllt i på vår webbplats för att ge dig tillgång till reserverade och personliga utrymmen på webbplatsen (ditt konto).
 • Vi använder cookies enbart för att samla in den information som anges i dessa stadgar, och aldrig information av personlig eller namngiven karaktär som identifierar dig utan ditt medgivande.
 • Du har möjlighet att ingripa för att hantera cookies på det sätt som beskrivs nedan. Det är dock troligt att du utan cookies får problem med navigering på denna webbplats.
  − Du kan bl.a. ställa in din webbläsare till att lagra cookies på din dator eller, tvärtom, avvisa dem, antingen systematiskt eller beroende på utgivare. Du kan även ställa in webbläsaren till att erbjuda dig godkännande eller avvisande av cookies varje gång, innan en cookie kan lagras i din dator ; 
  − Konfigureringen går till på olika sätt på varje webbläsare och beskrivs i din webbläsares hjälpmeny; 
  − Cookies av typen ”Flash”© för ”Adobe Flash Player”™ styrs  via ett annat gränssnitt än de som skapas av din webbläsare. ”Adobe Flash Player”™ är ett datorprogram med vilket det går snabbt att skriva dynamiskt innehåll på datorspråket ”Flash”. Flash (och program av samma typ) lagrar sina parametrar, inställningar och användningen av dessa data tack vare en teknik som liknar cookies. Är det troligt att din dator ska öppna innehåll som skrivits i språket Flash råder vi dig att gå till verktygen för hantering av Flash-cookies direkt på webbplatsen http://www.adobe.com/se/ ; 
  − Du kan också gå till webbplatsen www.youronlinechoices.com, som upprättats av yrkesorganisationer, och följa instruktionerna på den webbplatsen för att hjälpa dig att kontrollera, tillåta eller blockera cookies som finns i din dator

2. Cookies som utfärdas på vår webbplats genom tredje part

 • Utfärdande och användning av cookies från tredje part omfattas av denna tredje parts om integritetsskydd. 
 • På vår webbplats kan vi ha tredje parts datorprogram som gör att du kan dela innehåll från vår webbplats med andra eller informera dem om din förfrågan eller betygsättning av vår webbplats innehåll. Detta gäller särskilt för knapparna ”Dela”, ”Gilla”, från sociala nätverk som ”Facebook”, ”Twitter”, ”LinkedIn”, ”Viadeo”, etc. 
 • Det sociala nätverk som tillhandahåller en sådan programknapp kan identifiera dig med knappen, även om du inte använder den när du besöker vår webbplats. I själva verket kan berört socialt nätverk följa din navigering på vår webbplats tack vare denna typ av programknapp, eftersom ditt konto på berört socialt nätverk var aktiverat på din dator (öppen session) under din navigering på vår webbplats
 • Vi har ingen kontroll över den process som används av sociala nätverk för att samla in information som gäller din navigering på vår webbplats och kopplas till personuppgifter som de besitter. Vi råder dig att läsa dessa sociala nätverks riktlinjer om integritetsskydd för att ta reda på syftet med användningen, för bl.a. reklam, av navigeringsinformation som de kan samla in genom dessa programknappar. Dessa riktlinjer om skydd ska bl.a. göra det möjligt för dig att göra dina val hos dessa sociala nätverk, bl.a. genom att ställa in dina konton i vart och ett av dessa nätverk.