Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY

BIC-gruppen (”BIC”) kan revidera denna sekretessdeklaration då och då genom att uppdatera denna registrering. Besök oss därför regelbundet och läs vår Sekretessdeklaration.

Behandlingsansvarig är Société BIC, vars huvudkontor ligger på 14 rue Jeanne d’Asnières – 92611 Clichy Cedex, Frankrike.

1. Sekretessdeklaration

  • BIC engagerar sig för att skydda din personliga integritet på nätet då du besöker vår webbplats. Syftet med denna policy är att informera dig om de informationstyper vi samlar in om dig och hur vi använder den informationen och de val du har när det gäller användningen av informationen.
  • Genom att tillhandahålla personliga uppgifter om dig själv samtycker du till att den behandlingsansvariges insamling och behandling av dessa uppgifter

2. Användning av insamlade personuppgifter

Denna webbplats följer den franska lagstiftningen om skydd för privatlivet och överensstämmer med EU-direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av  personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. På begäran har du rätt att få tillgång till, korrigera eller radera dina uppgifter.Du har också möjlighet att invända mot att finnas med i ett  arkiv, eller vägra utlämnande av dina personuppgifter till tredje part, och rätt till information om användningen av dina personuppgifter.

 Du kan utöva ovan nämnda rättigheter genom att kontakta :

 Service Communication, Société BIC, 14 rue Jeanne d'Asnières, 92611 Clichy Cedex – Frankrike

  • Du kan bli ombedd att frivilligt förse oss med personlig information, såsom ditt namn, din adress, ditt kön, din ålder, ditt foto och din e-postadress, och de samma för dina barn. Denna information krävs för att göra vi ska kunna anpassa ett utrymme för dig på vår webbplats, för att svara på dina kommentarer eller förfrågningar, samt möjliggöra din medverkan i tävlingar och kampanjer som anordnas på webbplatsen. 
  • Om inte denna information lämnas ut kommer du inte att berättigas till vissa tjänster som erbjuds på vår webbplats. Observera att det inte är vår avsikt att oombett skicka e-post till dig, det vill säga utan att du har begärt ett svar från oss eller prenumererat på vårt nyhetsbrev..

    3.Användning av icke-personliga uppgifter som samlas in. Tredje parts plattformar

 Vår webbplats använder tredjepartskomponenter, till exempel Google Analytics för statistisk analys av platsen och Facebook med sina knappar ”gilla” och ”dela”. Vi kan samla in denna icke-  personliga tekniska information med hjälp av cookies eller annan teknik på tredje parts plattformar, t.ex. den som nämns i detta stycke. Teknisk information kan omfatta din IP-adress, din  navigeringsväg, ditt operativsystem och andra icke-personliga uppgifter. När du väljer funktionen ”gilla” eller ”dela” på tredjepartsplattformar (Facebook) kan dessa spara ditt val. Dessa plattformar  har sina egna riktlinjer för personuppgifter där du hittar information om hur insamlade data används. 

  4. Länkar till eller från andra webbplatser.

 Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. BIC har ingen kontroll över och påtar sig inget ansvar eller skadeståndsskyldighet för policyn för personlig integritet på dessa webbplatser.  Informera dig om policyn för personlig integritet på varje webbplats du besöker.

  5. Utlämnande av personuppgifter till tredje part

  •  Vi förbehåller oss rätten att göra insamlade personuppgifter tillgängliga för våra tjänsteleverantörer, exempelvis våra webbhotell, så att de kan administrera kampanjerbjudanden eller utföra någon  annan begärd tjänst. Vi förbehåller oss också rätten att, helt eller delvis, lämna ut de, enligt beskrivningen ovan, insamlade personuppgifterna till tredje part som inte är anknutna till oss, men vars  roll är att utföra de tjänster som beskrivs i dessa riktlinjer för vår räkning eller att hjälpa oss i tillhandahållandet av sådana tjänster.
  •  Tjänsteleverantörerna får behålla den information som krävs för utförande av tjänster, men de tillåts inte använda eller lämna ut uppgifterna i deras marknadsföring, eller av någon annan anledning,  utan att först ha fått ditt medgivande till detta. När vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part kräver vi att den har rutiner för uppgiftsskydd på plats som följer våra riktlinjer samt gällande  lagar..

  6. Sekretess för uppgifter som lämnas av minderåriga

 Webbplatsen är avsedd för en vuxen publik, älskare av pennor, rakhyvlar och tändare. Även om besökare av alla åldrar kan använda vår hemsida samlar vi inte medvetet in personuppgifter från barn  utan deras vårdnadshavares samtycke. Om du är förälder eller förmyndare för en minderårig som har försett oss med personuppgifter kan du kontakta oss för att radera dessa personuppgifter.

 

  7. Do Not Track 

 Vi deltar inte i aktiviteter som gemensamt kallas ”beteendestyrd annonsering” och som standard följer vi inte dina aktiviteter på andra webbplatser. Vissa webbläsare har infört en funktion som  kallas ”Do Not Track” (Lämna inga spår), med vilken du kan meddela webbplatser som du besöker att du inte vill följas. Den här funktionen är inte enhetligt aktiverad och vår webbplats är för  närvarande inte konfigurerad att svara på denna signal.